Adatkezelési nyilatkozat

A Fantasy Forts mögött a Moon Ideas cég áll. Mivel a Fantasy Forts számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, ezért csak azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyekre a szolgáltatásaink fejlesztéséhez van szükségünk. Az Önről gyűjtött adatokat a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, gondosan kezeljük, azokat harmadik fél számára elérhetővé soha nem tesszük.

Ez az adatvédelmi politika a weboldalunk és a Moon Ideas által nyújtott szolgáltatás használatára vonatkozik. A jelen feltételek érvényességének hatálybalépési ideje 2020.09.10. Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogy milyen jellegű adatokat gyűjtünk Önről, mire használjuk fel ezeket az adatokat, kivel, és milyen feltételekkel osztjuk meg azokat. Azt is elmagyarázzuk Önnek, hogyan tároljuk az adatait, és hogyan védjük azokat a visszaélésekkel szemben, illetve, hogy Önnek milyen jogai vannak a megadott személyes adataival kapcsolatban.

Ha bármilyen kérdése merül fel az adatvédelmi politikával kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az adatvédelmi kapcsolattartóhoz. A kontakt adatokat megtalálja a kapcsolattartási adatok közt, az adatvédelmi nyilatkozat végén.

Az adatfeldolgozásról

Az alábbiakban elolvashatja, hogyan dolgozzuk fel adatait, hol tároljuk azokat, milyen biztonsági technikákat alkalmazunk, és kik számára elérhetőek azok.

Quist IKT

Web hosting és e-mail szolgáltatónk a Quist IKT. A Quist IKT a nevünkben dolgozza fel a személyes adatokat, és nem használja fel azokat saját célra. Ez a fél azonban metaadatokat gyűjthet a szolgáltatások használatáról. Ezek nem személyes adatok. A Quist IKT megteszi a megfelelő technikai és fejlesztési  intézkedéseket, hogy megakadályozza az Ön személyes adatainak elvesztését és jogosulatlan felhasználását. A Quist IKT-nak a megállapodásunk értelmében titoktartási kötelezettsége van.

Gmail

A Gmail szolgáltatásait a rendszeres üzleti e-mail forgalomhoz használjuk. Ez a fél megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben megelőzze az Ön és adataink elvesztését vagy jogosulatlan felhasználását. A Gmail nem fér hozzá a postaládánkhoz, és minden e-mail fiókunkat bizalmasan kezeli.

Fizetési processzor Stripe

Az online áruházunkban történő fizetések (egy részének) kezeléséhez a Stripe platformját használjuk. A Stripe feldolgozza az Ön nevét, címét és tartózkodási helyét, valamint fizetési adatait, például bankszámla- vagy hitelkártyaszámát. A Stripe megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A Stripe fenntartja a jogot arra, hogy adatait a szolgáltatás további javítására és (anonimizált) adatainak harmadik felekkel való megosztására használja fel. Halasztott fizetés (hitelkeret) kérelmezése esetén a Stripe megosztja a hitelminősítő intézetekkel az Ön pénzügyi helyzetére vonatkozó személyes adatait és információit. A személyes adatok védelmével kapcsolatos, fent említett összes biztosíték a Stripe szolgáltatásainak azon összetevőire is vonatkozik, amelyekre harmadik feleket vesznek fel. A Stripe nem tárolja adatait a törvényes határidők által megengedettnél hosszabb ideig.

Online shopKeur

A WebwinkelKeur platformon keresztül vásárlói értékeléseket gyűjtünk. Ha a WebwinkelKeur-en keresztül hagyja meg a véleményét, akkor köteles megadni a nevét és e-mail címét. A WebwinkelKeur megosztja velünk ezt az információt, hogy összekapcsolhassuk a visszajelzést az Ön megrendelésével. A WebwinkelKeur is közzéteszi a nevét a saját honlapján. Bizonyos esetekben a WebwinkelKeur felveheti Önnel a kapcsolatot, hogy részletes magyarázatot kérjen az értékelésről. Abban az esetben, ha meghívjuk Önt, hogy véleményt nyilvánítson, megosztjuk nevét és e-mail címét a WebwinkelKeur-rel. Ezeket az adatokat csak arra használják fel, hogy felkérjék Önt a véleménynyilvánításra.

A WebwinkelKeur megteszi a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A WebwinkelKeur fenntartja magának a jogot, hogy harmadik feleket vegyen igénybe a szolgáltatás nyújtása céljából, erre a WebwinkelKeur-nek engedélyt adtunk. A személyes adatok védelmére vonatkozó, fent említett biztosítékok a szolgáltatás azon összetevőire is vonatkoznak, amelyek tekintetében a WebwinkelKeur harmadik feleket vesz igénybe.

Szállítás és logisztika

Ha nálunk rendel, a mi feladatunk, hogy a csomagját kézbesítsük Önnek. A DPD szolgáltatásait használjuk a házhozszállításhoz. Meg kell osztanunk az Ön nevét, címét és tartózkodási adatait a DPD-vel. A DPD ezeket az adatokat kizárólag a megállapodás végrehajtásához használja fel. Abban az esetben, ha a DPD alvállalkozókat vesz igénybe, a DPD az Ön adatait is elérhetővé teszi ezeknek a feleknek.

A feldolgozás általános célja

Adatait kizárólag szolgáltatásaink céljaira használjuk fel. Ez azt jelenti, hogy a feldolgozás célja mindig közvetlenül kapcsolódik az Ön által megadott rendeléshez. Adatait nem használjuk fel (célzott) marketingcélokra. Ha ön információkat oszt meg velünk, és ezeket az adatokat arra használjuk, hogy egy későbbi időpontban kapcsolatba lépjünk Önnel, ellentétben az Ön kérésével, akkor ehhez kifejezetten engedélyt kérünk Öntől. Adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve a számviteli és egyéb adminisztratív kötelezettségek teljesítésekor. Ezeket a harmadik feleket titoktartásra kötelezzük a közöttük és köztünk létrejött megállapodások értelmében jogi kötelezettség alapján.

Automatikusan gyűjtött adatok

A weboldalunk által automatikusan gyűjtött adatokat szolgáltatásaink további fejlesztése érdekében dolgozzuk fel. Ezek az adatok (pl. az Ön IP-címe, webböngészője és operációs rendszere) nem személyes adatok.

Együttműködés az adó- és bűnügyi nyomozások terén

Adott esetben a Moon Ideas-t a törvény kötelezheti arra, hogy megossza az Ön adatait a kormányzati adó- vagy bűnügyi nyomozásokkal kapcsolatban. Ebben az esetben kénytelenek vagyunk megosztani az Ön adatait, de mindez törvényes keretek között tesszük.

Megőrzési időszakok

Az adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön az ügyfelünk. Ez azt jelenti, hogy mindaddig megőrizzük az Ön ügyfélprofilját, amíg ön nem jelzi, hogy a továbbiakban nem kívánja igénybe venni szolgáltatásainkat. A vonatkozó adminisztratív kötelezettségek miatt kötelesek vagyunk az Ön (személyes) adataival kapcsolatos számlákat megőrizni, ezért ezeket az adatokat a vonatkozó időtartam lejártáig megőrizzük. Az alkalmazottak azonban már nem férnek hozzá az ön ügyfélprofiljához és a rendeléssel kapcsolatos adatokhoz.

Az Ön jogai

A jelenlegi holland és európai jogszabály szerint Önnek, mint érintettnek, jogában áll betekintést nyerni az Ön adataival kapcsolatos folymatokba. Az alábbiakban elmondjuk, hogy mik ezek a jogok, és hogyan hivatkozhat rájuk. A visszaélések megelőzése érdekében csak a már ismert e-mail-címére küldjük el adatai másolatát. Abban az esetben, ha az adatokat egy másik e-mail címre vagy például postai úton szeretné megkapni, megkérjük, hogy azonosítsa magát. A feldolgozott kérelmek adminisztrációját megtartjuk, elfelejtés esetén anonimizált adatokat kezelünk. Az adatok minden példánya és másolata géppel olvasható adatformátumban érkezik, amelyet a rendszereinkben használunk. Abban az esetben, ha azt gyanítja, hogy személyes adatait helytelenül használjuk fel, bármikor panaszt tehet a holland adatvédelmi hatóságnál.

Inza bíróság

Mindig joga van ellenőrizni azokat az adatokat, amelyeket feldolgozunk vagy feldolgoztunk, amelyek az Ön személyére vonatkoznak, vagy amelyek visszavezethetők Önre. Erre vonatkozóan kérelmet nyújthat be az adatvédelmi kapcsolattartó személyünkhöz. Kérésére 30 napon belül választ kap. Kérelme teljesítése esetén az összes adat másolatát elküldjük az adatok birtokában lévő feldolgozók áttekintésével, a számunkra ismert e-mail címre, megjelölve azt a kategóriát, amely alatt ezeket az adatokat tároltuk.

Helyesbítésjoga

Mindig joga van ellenőrizni azokat az adatokat, amelyeket feldolgozunk vagy feldolgoztunk, amelyek az Ön személyére vonatkoznak, vagy amelyek visszavezethetők Önre. Erre vonatkozóan kérelmet nyújthat be az adatvédelmi kapcsolattartó szervünkhöz. 30 napon belül választ kap a kérésére. Ha kérésének helyt adtunk, akkor a számunkra ismert e-mail-címen megerősítést küldünk Önnek arról, hogy az adatok megváltoztak.

A feldolgozás korlátozásának joga

Mindig joga van ellenőrizni azokat az adatokat, amelyeket feldolgozunk vagy feldolgoztunk, amelyek az Ön személyére vonatkoznak, vagy amelyek visszavezethetők Önre. Erre vonatkozóan kérelmet nyújthat be az adatvédelmi kapcsolattartó szervünkhöz. 30 napon belül választ kap a kérésére. Ha kérésének helyt adtunk, akkor a számunkra ismert e-mail-címen megerősítést küldünk Önnek arról, hogy az adatok megváltoztak.

Az átruházhatósághoz való jog

Mindig joga van ellenőrizni azokat az adatokat, amelyeket feldolgozunk vagy feldolgoztunk, amelyek az Ön személyére vonatkoznak, vagy amelyek visszavezethetők Önre. Erre vonatkozóan kérelmet nyújthat be az adatvédelmi kapcsolattartó szervünkhöz. 30 napon belül választ kap a kérésére. Ha az Ön kérésének helyt adtunk, akkor másolatot küldünk Önnek minden olyan információról, amelyet más feldolgozók vagy harmadik felek dolgoztak fel a nevünkben. Minden valószínűség szerint ilyen esetben már nem tudjuk folytatni a szolgáltatást, mert az adatfájlok biztonságos összekapcsolása már nem garantálható.

A tiltakozáshoz való jog és egyéb jogok

Önnek joga van, hogy adott esetben tiltakozzon személyes adatainak a Moon Ideas által vagy nevében történő feldolgozása ellen. Ha Ön kifogást emel, a kifogás rendezéséig azonnal leállítjuk az adatkezelést. Ha kifogása megalapozott, másolatokat készítünk az általunk feldolgozott vagy az Ön rendelkezésére bocsátott adatokból, majd véglegesen leállítjuk a feldolgozást. Jogában áll, hogy ne legyen alávetve automatizált egyéni döntéshozatalnak vagy profilalkotásnak. Az Ön adatait nem kezeljük úgy, hogy ez a jog ne érvényesüljön. Ha úgy gondolja, hogy ez a helyzet, kérjük, forduljon kapcsolattartónkhoz adatvédelmi kérdésekben.

Süti

Google Analytics

Weboldalunkon keresztül a cookie-kat az amerikai Google cégtől helyezzük el az “Analytics” szolgáltatás részeként. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy nyomon kövessük és jelentéseket kapjunk arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet. Ez az adatfeldolgozó a vonatkozó törvények és rendeletek értelmében hozzáférést biztosíthat ezekhez az adatokhoz. Nem engedélyeztük a Google számára, hogy más Google-szolgáltatásokhoz kapott elemzési adatokat felhasználja.

Harmadik féltől származó cookie-k

Abban az esetben, ha a harmadik féltől származó szoftvermegoldások cookie-kat használnak, ezt a jelen adatvédelmi nyilatkozat is feltünteti.

Adatvédelmi irányelvek módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy mindenkor megváltoztassuk adatvédelmi irányelveinket. Azonban ezen az oldalon mindig megtalálja a legújabb verziót. Ha az új adatvédelmi szabályzat befolyásolja azt, ahogyan az Önre vonatkozóan már összegyűjtött adatokat feldolgozzuk, e-mailben értesítjük Önt.

Elérhetőségi adatok

Moon Ideas

Kolkweg 20, 7396AH Terwolde (NL)

Telefon (00316) 1966-9294

mail@fantasy-forts.com

Adatvédelmi kapcsolattartó

Marco van den Berg